Nasze publikacje: 2012

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2012_0130_01.jpg Tomasz Paluszyński

Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach? Nowe okreśłenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

Nakład wyczerpany

2012_0131_02.jpg Tomasz Paluszyński

Wyrok na Galileo Galilei jako nadużycie zarzutu herezji

Nakład wyczerpany

2012_0133.03.jpg red. Natalia Długosz przy współpracy Zvonka Dimoskiego

Tabu w oku szeroko otwartym

Nakład wyczerpany

2012_0134_04.jpg Marzena Przekwas-Siemiątkowska

Uczta kotów przypiecowych

Nakład wyczerpany

2012_0135_05.jpg Ewa Krygier, Agnieszka Krygier-Łączkowska, Halszka Łączkowska

Sześć lat dzieciństwa, sześć lat wojny

Nakład wyczerpany

2012_0137_07.jpg Małgorzata Ryguła

Nagrania dŸwiekowe w Archiwach. Problemy gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania

Nakład wyczerpany

2012_0138_08.jpg Monika Grzelka, Agnieszka Kula

Przytoczenie w przekazei medialnym

Nakład wyczerpany

2012_0139_09.jpg Withkacy Zaborniak

Piętno umęczonej ziemi

Nakład wyczerpany

2012_0140_10.jpg Anna Awsiukiewicz-Pawłowska

Pierwsze loty

Nakład wyczerpany

2012_0141_11.jpg Agnieszka Słoboda

Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia

Nakład wyczerpany

2012_0142_12.jpg Dorota Rojszczak-Robińska

Jak pisano Rozmyślanie przemyskie

W sprzedaży
Cena:
50,00 zł detal
40,00 zł dystrybutorzy

2012_0143_13.jpg Łucja Zielke

Zum Ausrotten (Na wyniszczenie) Wojenne losy dzieci wronieckich cel 1939-1945

Nakład wyczerpany

2012_0144_14.jpg Marzena Przekwas-Siemiątkowska

Do piekła na piechotę

Nakład wyczerpany

2012_0145_15.jpg Marian Derkaczewski

Malowanie nieba

Nakład wyczerpany

2012_0146_16.jpg Anna Zięba

Wpływ kultury narodowej na język prasowych tekstów informacyjnych

W sprzedaży
Cena:
50,00 zł detal
40,00 zł dystrybutorzy

2012_0147_17.jpg Marzena Guz

Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej

W sprzedaży

2012_0148_18.jpg Język w Poznaniu, t. 3

Nakład wyczerpany

2012_0149_19.jpg Piotr Kurlenda, Mariusz Wołos (red.)

Z dziejów chrześcijaństwa, t. II

Nakład wyczerpany

2012_0150_20.jpg Górny śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji (red. naukowa Jarosłąw Durka)

Nakład wyczerpany

2012_0151_21.jpg Marek Przybylski

Odpowiedzialnośść karna dyrektora i nauczyciela w zakresie naruszania przepisów BHP w szkole

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
23,00 zł dystrybutorzy

2012_0152_22.jpg Łukasz Jastrząb

Likwidacje cmentarzy rzymskokatolickich w Poznaniu po 1945 roku

Nakład wyczerpany

2012_0153_23.jpg Język Komunikacja Informacja, t. 7

Nakład wyczerpany

2012_0154_24.jpg Joanna Nowak-Michalska

Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego

Nakład wyczerpany