Nasze publikacje: 2011

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2011_0109_01.jpg Nguyen Chi Thuat

Znad rzeki czerwonej nad Wisłę i Wartę

Nakład wyczerpany

2011_0112_04.jpg Leszek Wilczyński

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ceradzu Kościelnym w latach 1918-2008

Nakład wyczerpany

2011_0113_05.jpg Język w Poznaniu, nr 2

Nakład wyczerpany

2011_0115_06.jpg Leszek Wilczyński

Społeczna działalność duchowieństwa katolickiego w Wielkopolsce na przełomie XIX-XX wieku

Nakład wyczerpany

2011_0116_07.jpg Iwona Kasperska i Alicja Żuchelkowska

Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru

Nakład wyczerpany

2011_0117_08.jpg Wojciech Skóra

Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930

Nakład wyczerpany

2011_0118_09.jpg Hanna Krajewska, Józef Malinowski, Jarosław Matysiak

Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek

Nakład wyczerpany

2011_0119_10.jpg Leszek Wilczyński

Starożytność – XX wiek. Teksty Ÿródłowe do historii Kościoła, wybór i opracowanie, wyd. II popr.

Nakład wyczerpany

2011_0120_11.jpg Krzysztof Stryjkowski

Vademecum kancelaryjno-archiwalne

Nakład wyczerpany

2011_0121_12.jpg Andrzej Wojcieszak

Podstawy logistyki, zaopatrzenia i dystrybucji

Nakład wyczerpany

2011_0122_13.jpg Piotr Nowak

Dzieje parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej we Wronkach

Nakład wyczerpany

2011_0123_14.jpg Wojciech Skóra

Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930, wyd. II, popr.

W sprzedaży
Cena:
60,00 zł detal
46,00 zł dystrybutorzy

2011_0124_15.jpg Konstytucje Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego

Nakład wyczerpany

2011_0125_16.jpg Andrzej Wojcieszak

Podstawy magazynowania

Nakład wyczerpany

2011_0126_17.jpg Victoria Kamasa

Dramaturgia liturgii. Definicja sytuacji w katolickich rytuałach przejścia

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
23,00 zł dystrybutorzy

2011_0127_18.jpg Wojciech Skóra

Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach. Przyczynek do dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

Nakład wyczerpany

2011_0128_19.jpg Wybrane aspekty pracy socjalnej

praca zbiorowa pod red. Adama Czabańskiego

Nakład wyczerpany

2011_0132_21.jpg Perspectives of Baltic Philology II

edited by Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczyńska-Hodyl

Nakład wyczerpany