Nasze publikacje: 2008

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2008_0069_01.jpg Leszek Wilczyński

Wybór tekstów Ÿródłowych do historii Kościoła, tom II: Nowożytność i czasy najnowsze

Nakład wyczerpany

2008_0070_02.jpg Gizela Szwed

Z dziejów parafii szamocińskiej

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
28,00 zł dystrybutorzy

2008_0071.03.jpg Eligiusz Grupiński, Jeezy Pawlak

362-lecie Bractwa Kurkowego we Wronkach 1646-2008. X-lecie reaktywacji 1998-2008

Nakład wyczerpany

2008_0072_04.jpg Jerzy Łacina

Słownik polsko-arabski, wyd. II

Nakład wyczerpany

2008_0073_05.jpg Jan Grzeszczak

Dall'Eta dello Spirito Santo al New Age. Gioacchino da Fiore nella nuova religiosita

Nakład wyczerpany

2008_074_06.jpg Tomasz Paluszyński

Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach? Nowe określenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości poństwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, wyd. II popr. i uzup.

Nakład wyczerpany

2008_0075_07.jpg Maciej śmieja

Kwaśne winogrona

Nakład wyczerpany

2008_0076_08.jpg Joanna Drynda (hrsg.)

Ich-Konstruktionen in der zeitgenössischen österreichischen Lieratur

Nakład wyczerpany

2008_0077_09jpg Tomasz Paluszyński

Siedem błędów niemieckich. Przez społeczny egoizm po rewolucyjność. Wokół wojen światowych - rzeczywistość i alternatywy. (Reinterpretcyjne rozważania o analogiach, zasadach i działaniu)

Nakład wyczerpany

2008_0078_10.jpg Jowita Niewuls-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczyńska-Hodyl (ed.)

Perspectives of Baltic Philology

Nakład wyczerpany

2008_0078_11.jpg Piotr Kurlenda

Z dziejów Kościoła katolickiegow międzywojennej Polsce. Wybór ródeł, t. 1.

Nakład wyczerpany