Nasze publikacje: 2003

Doliczane do warto¶ci zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiaj±cy

2003_0013_01.jpg Andrejs Pumpurs

Laczplesis

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2003_0014_02.jpg Joanna Drynda

Schöner, Schein, unklares Sein. Poetik der Österreichkritik im Werk von Gerhard Roth, Robert Menasse und Josef Haslinger

Nakład wyczerpany

2003_0015_03.jpg Kamil Kłysiński, Radosław Witek (red.)

Białoru¶. Czas zmian

Nakład wyczerpany

2003_0016_04.jpg Tomasz Paluszyński

Wydarzenia rewolucyjne na ziemiach estońskich w pierwszej ćwierci XX wieku

Nakład wyczerpany

2003_0017_05.jpg Joanna Drynda

Kritik der Weltbilder im Prosawerk Ilse Aichingers. Ein Versuch über die Poetik der Verweigerung

Nakład wyczerpany

2003_0018_06.jpg Adam Czabański

Samobójstwa w Poznaniu podczas wojny 1939-1945. Socjologiczna analiza zjawiska

Nakład wyczerpany

2003_0019_07.jpg Franciszek Golz

Es war einmal... Erinnerungen an Betsche/Pszczew von Franciszek Golz und andere Zeitzeugen

Nakład wyczerpany

2003_0020_08.jpg Leszek Grzelak

Sanktuarium Wniebowzięcia N.M.P. w Charbielinie

Nakład wyczerpany

2003_0021_09.jpg Barbara Rowińska-Januszewska

Helvetische Literaturwelten im 20. Jahrhundert

Nakład wyczerpany

2003_0022_10.jpg Maciej Karalus, Jarosław Jerzak

Pancerna Rezerwa Uderzeniowa. Poznań 1945

Nakład wyczerpany

2003_0023_11.jpg Acta obligationum, quietationum, comtroversiarum, decretorum et contractuum sub administratione plebanorum Sancti Alberti, ab Anno 1537 ad annum 1591,

czyli

Akta zobowi±zań, pokwitowań, sporów, wyroków i umów pod zarz±dem plebanów [parafii] ¶w. Wojciecha od roku 1537 do roku 1591

opracowanie i redakcja Leszek Wilczyński

Nakład wyczerpany

2003_0024_12.jpg II Konferencja naukowo-metodyczna „Innowacje”

Nakład wyczerpany

2003_0025_14.jpg Paweł Hostyński (red.)

Szukamy nowych dróg

Nakład wyczerpany

2003_0026_15.jpg Tomasz Paluszyński, Tatjana Navickas, Ligia Marcinkowska (red.)

Łotwa wczoraj – dzi¶ – jutro

W sprzedaży
Cena:
25,00 zł detal
15,00 zł dystrybutorzy

2003_0027_16.jpg Leszek Wilczyński

Akcja Katolicka w parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1931-1939, t. I-V

Nakład wyczerpany

2003_0028_17.jpg Tomasz Paluszyński, Rafał Galuba (opr.)

Komunikaty informacyjne o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego Sztab Generalny. Oddział II 1919-1920, t. 1

W sprzedaży
Cena:
45,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2003_0029_18.jpg Poznańskie Zeszyty Humanistyczne

red. Adam Czabański

tom I-XX, Poznań 2003-2013 (półrocznik)

Nakład wyczerpany