Nasze publikacje:       spis alfabetyczny

  Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki zamówionych tytulów pokrywa zamawiający

      180 lat Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu (1830-2010)

Apokalipsy bałtyckich światów /The Apocalypses of the Baltic Worlds, pod red. Jowity Niewulis-Grablunas, Justyny Prusinowskiej, Justyny B. Walkowiak

 
      Amber Ludwika, Australijska zima i inne wiersze Australischer Winter und andere Gedichte

Archiwariusz Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, nr 1 (2005)

Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, nr 2 (2006)

Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, nr 3 (2007)

Awsiukiewicz-Pawłowska Anna, Pierwsze loty

Banderowicz Kinga, Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie Księgi przyjęć do prawa miejsckiego (1575-1793)

Barański Jacek, Markowska-Bzducha Ewa, Możyłowski Piotr (red.), Samorząd terytorialny a przedsiębiorczość

Bąba Stanisław, Fliciński Piotr, Liberek Jarosław, Skibski Krzysztof, Szkice frazeologiczne, red. naukowy Gabriela Dziammska-Lenart

Beatus, qui alumnos educavit, red. Małgorzata Rybka i Przemysław Wiatrowski

Borowiec Karolina, Masłej Dorota, Ziółkowska Olga, Juwenalia historycznojęzykowe, t. 1

Bourkane Mateusz, O rapsodach Stanisława Wyspiańskiego

Bourkane Mateusz, Rytmy i sny

Bourkane Mateusz, Chińskie fascynacje Zofii Kossak i Teodora Parnickiego

Bourkane Mateusz, Epika i dzieje. Studia o polskiej powieści historycznej w XIX i XX wieku

Brejski Jan, Wspomnienia [z moich lat w Westfalii i Nadrenii] wraz z wprowadzeniem "Testament człowieka czynu narodowego i współtwórcy KuŸni Bochumsko-Westfalskiej", opracowanie, redakcja i przygotowanie do druku Jan Papiór

Budajczak Marek, Edukacja domowa

Burdziłowski Dariusz, Kilka wierszy i prawie poemat

Cichocka Agnieszka Barbara, Odessa inspiracjš Polaków

Ciesielska Adirianna, Społeczeństwa Europy pradziejowej. Skrypt do przedmiotu pradzieje Europy i przedmiotów pokrewnych

Czabański Adam, Profilaktyka postsuicydalna dla młodzieży i jej rodzin

Czabański Adam, Rezygnacja z życia w obliczu klęski żywiołowej. Powódź 1997 roku w Polsce

Czabański Adam, Samobójstwa w Poznaniu podczas wojny 1939 – 1945. Socjologiczna analiza zjawiska

Czabański Adam, Samobójstwa na torach. Socjologiczna analiza zjawiska

Czabański Adam, Samobójstwa we Wrocławiu (Breslau) w latach 1939-1945. Socjologiczna analiza zjawiska

Czapliński Przemysław, Bednarek B. Joanna, Gostyński Dawid, Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich

Das heutige Deutsch aus der Außenperspektive. Beitrtäge polnischer Nachwuchswissenschaftler zur deutschen Gegenwartsprache, hrsg. von Beata Mikołajczyk

Derkaczewski Marian, Malowanie Nieba

Deutsch in Kommunikations- und Handlungsräumen der Gegenwart. Die deutsche Sprache als Forschungsobjekt polnischer Nachwuchslinguisten,Herausgegeben von Beata Mikołajczyk

Dobak, Agata, Ta druga twarz

Domagała Mateusz, Spin jako sztuka manipulacji przekazem medialnym

Druga Rzeczpospolita w ujęciu multidyscyplinarnym. Księga Jubileuszowa dr. hab. Henryka Lisiaka

Drynda Joanna, red., Die Architektur der Weiblichkeit. Identitätskonstruktionen in der zeitgenössischen Literatur von österreichischen Autorinnen, hrs. von Joanna Drynda

Drynda Joanna, (hrsg.), Ich-Konstruktionen i der zeitgenössischen österreichischen Lieratur

Drynda Joanna, Schöner, Schein, unklares Sein. Poetik der Österreichkritik im Werk von Gerhard Roth, Robert Menasse und Josef Haslinger

Drynda Maciej, Kritik der Weltbilder im Prosawerk Ilse Aichingers Ein Versuch über die Poetik der Verweigerung

Durka Jarosław (red.), Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji

Duszpasterska funkcja archiwów kościelnych. List okólny do Biskupów Diecezjalnych

Dworacki Roman, Musielak Jan Maria, Rybacki Rafał, Paluszyński Tomasz, Obraz jaśniejący i umiłowany. Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1976-1978 w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Robert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof, Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa języków polskiego, chińskiego i hindii

Dzikowska Katarzyna, Ver-Antworten. Martin Buber über Sprache und Dichtung

Fazlagić Amir Jan, Intellectual Capital and Benchmarking

Feliks Maciej, Długie lato. Pusty rok

Ficowski Tadeusz, Paraglot Język powszechny, opr. Alicja Sakagichi

Frydryczak Beata, Lusia. Sunia z jagodową kokardą w pupie

Gaś Swietłana, Kalecińska Dorota, Wawrzyniak Sandra (red.), Badania nad językiem i kulturą, t. 1, Tradycja i współczesność w języku i literaturze

Gajownik Tomasz, Działalność informacyjna attaches wojskowych II Rzeczypospolitej w krajach bałtyckich. Siły zbrojne Finlandii, Estonii i Łotwy w okresie międzywojennym

Gawrońska-Garstka Magdalena, Jan Szczepan Otrębski. Życie i dzieło (1889-1971)

Gawrońska-Garstka Magdalena, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939) w œwietle żródeł

Gołdyn Piotr, red., Protestantyzm w Polsce na przestrzeni wieków

Gortych Dominika, Hinterkeuser Guido, Skoczylas Łukasz, Implanty pamięci? Od/budowa zamków w Poznaniu i Berlinie - interdyscyplinarne studium przypadku

Górny Mirosław, Procesy integracyjne w bibliotekach naukowych w połowie XX wieku

Górny Mirosław, Głowacka Ewa, Kisilowska Małgorzata, Osiński Zbigniew, Mechanisms of the Formation and Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities

Grupiński Eligiusz, Jerzy Pawlak, 362-lecie Bractwa Kurkowego we Wronkach 1646-2008, X lecie reaktywacji 1998-2008

Grzelak Leszek, Sanktuarium Wniebowzięcia N.M.P. w Charbielinie

Grzelak Leszek, Kronika Parafii św. Jakuba w Dłużynie do 1945 roku oraz dawnej parafii w Charbielinie

Grzelak Leszek, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej Pośredniczki Łask w Charbielinie

Grzelak-Piaskowska Joanna, Polski język prawa w perspektywie glottodydaktycznej

Grzelak Eliza, O "prawdach" w czasach postprawdy. Perspektywa komunikologiczna

Grzelka Monika, Kula Agnieszka, Przytoczenie w przekazie medialnym

Grzeszczak Jan, Dall'Età dello Spirito Santo al New Age. Gioacchino da Fiore nella nuova religiosità

Grzeszczak Maciej, Kleczew w czasie powstania styczniowego 1863-1864

Grzywacz Małgorzata, Joanna Kicman, red., Duchowa przypadłość. Kobieta a doświadczenie chrześcijaństwa

Guz Marzena, Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej

Historia regionalna

Hostyński Paweł, red., Szukamy nowych dróg

Huchel Peter, Wiersze

Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka / A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás, red. Koutny Ilona, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Paweł Kornatowski, Németh Szabolcs

II Konferencja naukowo-metodyczna „Innowacje”

Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady, (red. Dominika Gortych i Łukasz Skoczylas)

Jak badać teksty Staropolskie, red. Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Olga Stramczewska, Staropolskie Spotkania Językoznawcze, z. 1,

Jak wydawać teksty dawne, red. Karolina Borowiec, Dorota Masłej, Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Staropolskie Spotkania Językoznawcze, z. 2,

Janocha Aleksandra, Fremdsprachenlerner als Reflexionspartner beim Aufbau der Feedbackkultur im universitären DaF-Unterricht

Jastrząb Łukasz, Likwidacje cmentarzy rzymskokatolickich w Poznaniu po 1945 roku

Jastrząb Łukasz, Nieznane źródła do historii Wielkopolski XX w. Powstanie wielkopolskie 1918/1919. Okupacja hitlerowska. Powojenne podziemie zbrojne. Rok 1956.

Jerzakowska Beata, Posłuchać obrazów. Podręcznik z audiodeskrypcjš do reprodukcji malarskich, uzupełniajšcy kształcenie literackie i językowe uczniów niewidomych

Język Komunikacja Informacja, t. 7, (red. Ilona Koutny, Piotr Nowak)

Język Komunikacja Informacja, t. 8, (red. Ilona Koutny, Piotr Nowak)

Język Komunikacja Informacja, t. 9, (red. Ilona Koutny, Piotr Nowak)

Język Komunikacja Informacja, t. 10, (red. Ilona Koutny)

Język Komunikacja Informacja, t. 11, (red. Ilona Koutny)

Język Komunikacja Informacja, t. 12, (red. Ilona Koutny, Ida Stria)

Język Komunikacja Informacja, t. 13, (red. Ilona Koutny, Ida Stria)

Język Komunikacja Informacja, t. 14, (red. Ilona Koutny, Ida Stria)

Jęyzk  w Poznaniu, nr 1

Język w Poznaniu, nr 2

Język w Poznaniu, nr 3

Język w Poznaniu, nr. 4

Język w Poznaniu, nr 5

Język w Poznaniu, nr 6

Język w Poznaniu, nr 7

Język w Poznaniu, nr 8

Język w Poznaniu, nr 9

Język w Poznaniu, nr 10

Józefiak Roman Maciej, Mieszczańska komuna Nowogrodu Wielkiego [XII-XV w.] w narracji historiografii dawnej i współczesnej

Kamasa Victoria, Dramaturgia liturgii

Kapuścińska Anna, „Boska teoria socjalna, na której postęp ludzkości zawisł”. Prokop Leszczyński (1812–1895) i literacki projekt  kordialno- ultramontański

Karalus Maciej, Jarosław Jerzak, Pancerna Rezerwa Uderzeniowa. Poznań 1945

Klara i jej magiczne przygody, red. Anna Smura

Klessa Katarzyna, Speech Annotation Mining with Annotation Pro plugins

Kłysiński Kamil i Radosław Witek, red., Białoruś – czas zmian

Konieczka-Śliwińska Danuta, Benedyktyni mogileńscy. Zarys dziejów – życie codzienne – duchowość i kultura.

Konieczka-Śliwińska Danuta, red., Non omnis moriar Katolicki cmentarz w Mogilnie

Konstytucje Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego

Kordek Norbert, On Some Quantitative Aspects of the Componential Structure of Chinese Characters

Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Leszek Lesiczka, red., Metody i formy pracy nauczyciela przyrody w szkole wiejskiej. Opisy zajęć, projektów, wycieczek

Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, red., Aktywność badawcza uczniów na lekcjach przyrody

Kozłowski Paweł, PRL w dokumentach

Koźmiński Wiesław Andrzej, Wprowadzenie do Tai Chi

Koźmiński Wiesław Andrzej, Wprowadzenie do Tai Chi, wyd. II

Krążyńska Zdzisława, Mika Tomasz, Kazania świętokrzyskie w perspektywie tekstowej i ogólnojęzykowej

Krążyńska Zdzisława, Mika Tomasz, Słoboda Agnieszka, Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I. Konteksty - metody - tendenecje

Krygier Ewa, Krygier-Łączkowska Agnieszka,  Łączkowska Halszka, Sześć lat dzieciństwa, sześć lat wojny

Krystkowiak Anna, Nguyen Chi Thuat, Legendy wietnamskie, t. 1

Krystkowiak Anna, Lis Wojciech, Dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Koœcielnym

Kult(ura) szoku?, praca zbiorowa pod redakcją Dominiki Gortych

Kurlenda Piotr, Mariusz Wołos, red., Z dziejów chreścijaństwa, tom I

Kurlenda Piotr, Mariusz Wołos, red., Z dziejów chreścijaństwa, tom II

Kurlenda Piotr, Z dziejów Kościoła katolickiego w międzywojennej Polsce. Wybór źródeł, t. 1

Leszczyński Bartosz, Osobowoœć rzekoma (Popiołu już nie spalisz)

Lipnicki Michał, Budyjska logika fikcji

Lisowski Tomasz, Sola scriptura. Leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym. Ujęcie kwantytatywno-dystrybucyjne

Lisowski Tomasz, Przekłady Jakuba Wujka w odnowie leksyki Nowego Testamentu gdańskiego (1606). Ujęcie dystrbutywno-kontekstowe

List Apostolski Jana pawła II w formie motu proprio „La cura vigilantissima”

Łacina Jerzy, Słownik polsko-arabski, wyd. I

Łacina Jerzy, Słownik polsko-arabski, wyd. II

Łapa Romana, Język prawny w  świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagadnienia składniowe

Maciejewski Marcin, Periodyczne publikacje przedsiębiorstw jako element ich lokalnej kompetencji komunikacyjnej. Perspektywa pragmalingwistyczna. Zeszyty Naukowe Katedry Glottodydaktyki i Translatoryki UAM, nr 1, 2005

Malinowski Józef, Stefan Dąbrowski (1877-1947). Biografia polityczna

Marecki Marcin, Adrian Tomkowiak, Adam Koliński, Controling przedsiębiorstw produkcyjnych w aspekcie zarządzania jakością

Markowski Grzegorz, Rôle didactique de textes dans l'enseignement/apprentissage de la terminologie spécialisée a l'exemple du français langue des affaires, langue étrangere. Evaluation linguistique des textes

Masłej Dorota, Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów

Medycka Krystyna, Brazylia jaką pamiętam

Medycka Krystyna, Brazylia jeszcze raz

Medycka Krystyna, red., Sodalicja Mariańska w Poznaniu 1988-2013. III księga jubileuszowa

Medycka Krystyna, Stare Winogrady. Pionierski okres, wyd. I

Medycka Krystyna, Stare Winogrady. Pionierski okres, wyd. II

Medycki Paweł, Od spełnienia do marzenia

Medycki Paweł, Dyrdymałki nie tylko morskie

Medycki Paweł, Moje „Dary” 

Michalak Renata, red., Nauczycielskie filozofie nauczania przyrody

Migdał Jolanta, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Cum reverentia, gratia amicitia Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. I

Migdał Jolanta, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Cum reverentia, gratia amicitia Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. II

Migdał Jolanta, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Cum reverentia, gratia amicitia Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. III

Mika Tomasz, Słoboda Agmnieszka, Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyżnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze

Mika Tomasz, Dorota Rojszczak-Robińska, Masłęk Dorota (red.), Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym

Mikołajczyk Marek, Jean Monnet. Inspirator zjednoczenia Europy

Miscallenea Arabica Posnaniensia, t. 1

Miscallenea Arabica Posnaniensia, t. 2

Mózg - język - komunikacja, red. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur

Nawrot Jolanta, Paczkowska Bernadeta (red.), Jak zostać krytykiem i nie zwariować

Nguyen Chi Thuat, Znad Rzeki Czerwonej nad Wisłę i Wartę

Niewulis-Grablunas Jowita, Gwara puńska. Wokaliczny system fonologiczny

Niewulis-Grablunas Jowita, Litewska gwara puńska. Fonologiczny system konsonantyczny

Niemir Jacek, Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej, tom VI, Pamiętniki robotników sygn. BK 13001 – BK 13499

Niewy(ob)rażalne, red. Dominika Gortych

Nikel Joanna, Kształcenie architektów w Niemczech Wschodnich w latach 1946–1970 na przykładzie Kunsthochschule Berlin Weissensee (KHB)

Nilsson Paul, Ruben Aguilera Rozbicie Tellusa. Z współczesnej poezji szwedzkiej.

Nowak Piotr, Ksiądz proboszcz  Piotr Stróżyński (1907-1971)

Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii. Transdyscyplinarda konferencja naukowa, cz.2. Poznań 3-4 XI 2016. Ksišżka abstraktów

Nowak Eugeniusz, Rodzina Nowaków - suplement (1)

Nowak Piotr, Dzieje parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej we Wronkach

Nowak-Michalska Joanna, Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego

Nowicka-Comber Lidia, Snom przywykliœmy wierzyć... Szkice o dramatach Titusa Brezovackiego

Ogólnopolska konferencja naukowa „Historia języka polskiego – obszary, metody, źródła” dedykowana pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki 20-22 października 2014. Program. Zeszyt streszczeń referatów

Opolanie znani i nieznani Cz. 3. Czasy pruskie, pod redakcją Antoniego Maziarza

Opowieści wiedeńskiej kawiarni, red. Stefan H. Kaszyński

Oyrzyński Stanisław, Wspomnienia wojenne 1939 – 1944

Osiewicz Marek, Wariantywność graficzna Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Studium przypadku

Oueslati Jamila, The phonetic and phonological systems of the Dzira dialect of Tunisian Arabic

Pacak Dariusz, Dom złotego runa Das Haus des goldenen Vlieses

Paluchowski Władysław J., Grażyna Bartkowiak, red., Psychologia a promocja. W poszukiwaniu skuteczności, red., tom 1 – 2

Paluszyński Tomasz, Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach?

Paluszyński Tomasz, Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach?, wyd. II

Paluszyński Tomasz, Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach?, wyd III uzupełnione i poprawione

Paluszyński Tomasz, Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach?, wyd IV uzupełnione i poprawione

Paluszyński Tomasz, Wyrok na Galileo Galilei jako nadużycie zarzutu herezji

Paluszyński Tomasz, Siedem błędów niemieckich. Przez społeczny egoizm po rewolucyjność. Wokół wojen światowych  rzeczywistość i alternatywy. (Reinterpretcyjne rozważania o analogiach, zasadach  i działaniu)

Paluszyński Tomasz, Mankamenty demokracji

Paluszyński Tomasz, Mankamenty dmokracji, wyd. II

Paluszyński Tomasz, Rok 2016. Polska - narodziny systemu, czyli falsyfikacja rzeczywistości w narracji publicznej oraz działaniach "Prawa i Sprawiedliwości"

Paluszyński Tomasz, Rafał Galuba, Komunikaty informacyjne o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej 1919 – 1920. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego Sztab Generalny Oddział II.

Paluszyński Tomasz, Tatjana Navickas, Ligia Marcinkowska, red., Łotwa wczoraj – dziś – jutro

Paluszyński Tomasz, Wydarzenia rewolucyjne na ziemiach estońskich w pierwszej ćwierci XX wieku

Papiór Jan, Aus fremden Rücken ist gut Riemen schneiden. Das deutsche parömilogische Bild Polens. (Ein Versuch)

Pelc Patrycja, Retpryka nadzwyczajności

Perspectives of Baltic Philology, Niewuls-Grablunas Jowita, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczyńska-Hodyl (ed.)

Perspectives of Baltic Philology II, ed. Jowita Niewlus-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczyńska-Hody

Piorunek Magdalena, red., Młodzież w świecie współczesnym Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji

Piosik Michał, Zu Besetzungsmöglichkeiten des linken Feldes im Deutschen und im Polnischen. Eine kontrastive Analyse der gesprochenen Sprache dargestellt am Beispiel der Talkshow

Piotrowska Wojaczyk Agnieszka, Studia nad polskimi nazwami ryb (na podstawie danych słownikowych)

Pismo pierwsze

Pismo pierwsze_02

Piszę, więc jestem. Wybór tekstów pisanych przez styudentki I roku filologii polskiej i filmoznawstwa na konserwatorium prof. Haliny Zgółkowej Jak napisać dobry tekst

POd jednym DACH-em, nr 1

Pod jednym DACH-em, nr 2

Pod jednym DACH-em, nr 3

Pokorska-Iwaniuk Monika, Twórczość liryczna Maironisa, wyd. I

Pokorska-Iwaniuk Monika, Twórczość liryczna Maironisa, wyd. II

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, red. Adam Czabański tom I-XX, Poznań 2003-2013

Poźlewicz Agnieszka, Justyna Duch-Adamczyk, Christoph Schatte, Syntax dces Deutschen im Abriss

Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, red. Iwona Kasperska, Alicja Żuchelkowska

Przełom/y, red. Dominika Gortych

Przekwas-Siemiątkowska Marzena, Uczta kotów przypiecowych

Przekwas-Siemiątkowska  Marzena, Do piekła na piechotę

Przekwas-Siemiątkowska Marzena, Siemiątkowski Antoœ, Zapiski dla Antosia

Przekwas-Siemiątkowska  Marzena, Wyplatanie sznura

Przybylski Marek, Odpowiedzialnośc karna dyrektora i nauczyciela w zakresie naruszania przepisów BHP w szkole

Pyszna Joanna, „Ofiarować się trzeba na przepadłe”. Realizacja charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego przez s. Zofię Czarnecką CR

Pyszna Joanna, „Ofiarować się trzeba na przepadłe”. Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w życiu s. Zofii Czarneckiej CR, wyd. II

Pyszna Joanna, „Cierpieć i kochać”. Duchowość św. Teresy od Jezusa z Los Andes OSD

Raćkowicz Piotr, Kadro-Poker

Rojszczak- Robińska Dorota, Jak pisano Rozmyślanie przemyskie

Rojszczak-Robińska Dorota, Staropolskie pasje. Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chędoga, Karta Rogawskiego. Żródła - język - fabuła

Roret-Bourkane Anna, Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida

Rowińska-Januszewska Barbara, Helvetische Literaturwelten im 20. Jahrhundert

Ruta-Korytowska Karolina, Poziom sprawności czytania i pisania u studentów z dysfunkcją słuchu

Ryguła Małgorzata, Nagrania dzwiękowe w archiwach. Problemy gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania

Rzepka Wojciech Ryszard, Z Kielc do Poznania  – los się tak ułożył, przygotowanie do druku i redakcja Jolanta Migdał

Sarnowska-Giefing Irena, Graf Magdalena, Grzelak-Piaskowska Joanna, Bibliografia polskiej onomastyki literackiej za lata 2001-2013 (z uzupełnieniami za lata wcześniejsze)

Schatte Christoph, red., Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik. Polnisch-Deutsche Nachwuschkonferenz zur germanistischen Linguistik

Seul Anastazja, W blasku tajemnic światła Romana Brandstaettera

Seul Anastazja, Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawłą II. Sacreum, Prawda, Dobro, Piękno 

Siemaszko Karol,  Sąd Obywatelski w Londynie. Organizacja i orzecznictwo

Sieradzki Andrzej, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI-XVIII wieku

Skóra Wojciech, Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930

Skóra Wojciech, Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930, wyd. II poprawione

Skóra Wojciech, Kaszubi i słupski proces Jana Bauera. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim, (cz. 1)

Skrzypczak Magdalena, Status społeczno-ekonomiczny oraz styl życia jako czynniki różnicujące proces starzenia się mężczyzn. Monografie Instytutu Antropologii UAM, nr 11.

Słoboda Agnieszka, Liczebniki w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia

Skowron Katarzyna, „Komitet Paryski” versus „Bractwo św. Łukasza”. Problematyka konfliktu ugrupowań artystycznych na łamach wiadomości literackich w latach 1928-1934

Skóra Wojciech, Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach

Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek, red. Hanna Krajewska, Józef Malinowski, Jarosław Matysiak

Stankiewicz Antoni, Stankiewicz Jerzy, Od stalinowskiego łagru izbrojnego podziemia AK do polskiej wolności. Wspomnienia z lat okupacji

Stankiewicz Antoni, Stankiewicz Jerzy, Od stalinowskiego łagru izbrojnego podziemia AK do polskiej wolności. Wspomnienia z lat okupacji, wyd. II, poszerzone i uzupełnione

Stankiewicz Jerzy, W ostrogach... ale boso

Stankiewicz Jerzy, Boniecki Tadeusz, Z wierszwem w obiektywie

Stankiewicz Jerzy, Nie ostatni i nie pierwszy wierszowany wybór wierszy

Staranowicz Eugeniusz, Koloniści

Staranowicz Eugeniusz, Szerszenie. Wiersze i satyry

Staranowicz Eugeniusz,  Ziemianie

Stęplewski Artur, Pismo i pisarze w średniowiecznej Polsce. Grafia wielkopolskich rot sądowych

Stryczyńska-Hodyl Ewa, Drzewo. Archaiczna koncepcja budowy świata w litewskich bajkach magicznych

Stryczyńska Hodyl Ewa, "Litewska bajka magiczna "Królowa Węży" - mit czy mistyfikacja

Stryjakowska Anna, Ponowoczesna tożsamość Europy Wschodniej w wybranych utworach Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka

Stryjkowski Krzysztof, Vademecum kancelaryjno-archiwalne

Stróżczynska Wanda, Ewa Stróżczyńska-Wille, Es war einmal... Erinnerungen an Betsche/Pszczew von Franciszek Golz und anderen Zeitungen.

Szczyszek Michał, O porozumiewaniu się międzyludzkim. Wariant mówiony języka polskiej wspólnoty komunikatywnej: słowotwórstwo, leksyka, składniaj

Szuber-Bednarz Ewa, Zasiedzenie w prawie polskim

Szwed Gizela, Pomniki, krzyże i inne święte znaki w parafiach gminy szamocińskiej, wyd. I

Szwed Gizela, Pomniki, krzyże i inne święte znaki w parafiach gminy szamocińskiej, wyd. II

Szwed Gizela, Z dziejów parafii szamocińskiej

Szymańska Sonia, Ziemia błogosławiona – ziemia przeklęta. Sienkiewicz, Dygasiński i Konopnicka o polskiej emigracji zarobkowej za Ocean

Szymański Maciej, Bułgarska frazeologia somatyczna z komponentami nazywającymi twarz i jej części na tle polskim i albańskim

Śmieja Maciej, Kwaśne winogrona

Śmieja Maciej, Długie lato

Tabu w oku szeroko otwartym, red. Natalia Długosz przy współpracy Zvonka Dimoskiego

Tittenbrun Jacek, red., Własność i interesy w dobie transformacji ustrojowej

Trawińska Maria, Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400)

Tyborowski Witold, Złoto Mezopotamii. Najem siły roboczej w Babilonii okresu starobabilonskiego (XIX-XVII w. przed Chrystusem)

Uniwersytet, Wielka Historia i ja Co zostało powiedziane... Niertypiowa publikacja z okazji nietypowego jubileuszu Huberta Orłowskiego

Wawrzynek Karin Anna, Pozoracja normalności. Funkcja muzyki w obozach koncentracyjnych III Rzeszy na przykłšdzie Almy Rose

Wiatrowski Przemysław, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w "Przewodniku Katolickim" z lat 1895-2005

Wiatrowski Przemysław, Nazwy miejscowości gminy Łabiszyn, wyd I, wyd. II

Wicenciak-Szulc Agata, Polemika wyborcza w Szwecji

Wicherkiewicz Tomasz, Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia przypadku z polityki językowej

Wilczyński Leszek, Akcja Katolicka w parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1931 – 1939 T. I-V

Wilczyński Leszek, Działalność Akcji Katolickiej w dekanatach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1936-1939

Wilczyński Leszek, Działalność wydawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu w latach 30. XX w.

Wilczyński Leszek, opr. i red., Akta zobowiązań, pokwitowań, sporów, wyroków i umów pod zarządem plebanów [parafii] św. Wojciecha od roku 1537 do roku 1591

Wilczyński Leszek, Historia Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych

Wilczyński Leszek, red., Kościół Poznański w historiografii

Wilczyński Leszek, red., Ostrów Tumski – kolebka Poznania

Wilczyński Leszek, red., Społeczna działalność duchowieństwa katolickiego w Wielkopolsce na przełomie XIX-XX wieku

Wilczyński Leszek, Wybór tekstów źródłowych do historii Kościoła, tom I: Starożytność i średniowiecze

Wilczyński Leszek, Wybór tekstów źródłowych do historii Kościoła, tom II: Nowożytność i czasy najnowsze

Wilczyński Leszek, red., Ksiądz Arcybiskup Walenty Dymek Metropolita Poznański (1888-1956)

Wilczyński Leszek, red., Ksiądz Wacław Gieburowski (1977-1943)

Wilczyński Leszek, wybór i opr., Starożytność – XX wiek Teksty źródłowe do historii Kościoła

Wilczyński Leszek, wybór i opr., Starożytność – XX wiek Teksty źródłowe do historii Kościoła, wyd. 2

Wilczyński Leszek, wybór i opr., Starożytność – XX wiek Teksty źródłowe do historii Kościoła, wyd. 3

Wilczyński Leszek, red., Historia życia konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej

Wilczyski Leszek, Parafia św. Stanisława Biskupa i męczennika w Ceradzu Kościelnym w latach 1918-2008

Wojcieszak Andrzej, Ekologiczna rewolucja. Przyczyny  skutki  działania. Materiały dydaktyczne

Wojcieszak Andrzej, Podstawy magazynowania

Wojcieszak Andrzej, Zarządzanie logistyczne w zakresie gospodarki odpadami medycznymi w placókach służby zdrowia

Wojcieszak Andrzej, Zarz adzanie logistyczne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie opakowań typu PET

Wojcieszak Andrzej, Zarządzanie logistyczne w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych

Wojcieszak Andrzej, Zarządzanie logistyczne w zakresie gospodarki niebezpiecznymi odpadami pochodzenia zwierzęcego na przykładzie Zakładu Mięsnego KRYSZPOL

Wojcieszak Andrzej, Podstawy logistyki zaopatrzenia i dystrybucji

Wojcieszak Andrzej, Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw

Wojcieszak Andrzej, Zapomniana logistyka - tom 01

Wojcieszak Andrzej, Zapomniana logistyka - tom 02

Wojcieszak Andrzej, Brudz Magdalena, Infrastruktura zaplecza technicznego motoryzacji Łodzi i Krakowa w latach 2006-2012

Wojcieszak Andrzej, Siedlecki Tomasz, Infrastruktura transportu publicznego jako element logistyki miejskiej Studium przypadku Komunikacja autobusowaw Łodzi

Wojcieszak Andrzej, Siedlecki Tomasz, Dostępność komunikacyjna autobusowego transporu miejskiego w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu w latach 2000-2014, t. 1

Wojcieszak Andrzej, Siedlecki Tomasz, Dostępność komunikacyjna autobusowego transporu miejskiego w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu w latach 2000-2014, t. 2

Wojcieszak Andrzej, Wojcieszak Łukasz, Ekologistyka: samochód osobowy vs zrównoważony rozwój transportu indywidualnego

Wolność, red. Dominika Gortych

Wozniak Miłosz, Der populärwissenschaftliche Artikel als Textsorte Eine Mehrebenen-Charakteristik am Beispiel populärwissenschaftlicher Texte im Bereich der Biologie

Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym "Swiat Ciszy"

Wybrane aspekty pracy socjalnej, praca zbiorowa pod red. Adama Czabnańskiego

Wykluczenia, Dominika Gortych (red.)

Zaborniak Withkacy, Pietno umęczonej ziemi

Zięba Anna, Wpływ kultury narodowej na język prasowych tekstów informacyjnych

Zielke Łucja (red. i opr.), Zum Ausrotten (Na wyniszczenie). Wojenne losy dzieci wronieckich cel 1939-1945

Ziółkowska Olga, Specyfika języka Rozmyślań dominikańskich w świetle składni i leksyki

Żołądż-Strzelczyk Dorota, Gulczyńska Justyna (red.), 180 lat Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu (1830-2010)

Żołądź-Stzelczyk Dorota, Kabacińska Katarzyna, red., Dawne i współczesne zabawki dziecięce

Życiorysy lokalne. Piszemy pleszewskie biografie