2019_0326_06.jpg
Tomasz Paluszyńśki

Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach?
Nowe okreśłenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej


Wydanie I
Poznań 2019

Format 17,5x12,5 cm
ISBN 978-83-65483-82-9
ss. 136


Opracowanie ma na celu skorygowanie kilku błędnych, kluczowych dla pojmowania struktury szlacheckiej Rzeczpospolitej, utrwalonych w potocznej i powszechnej polskiej świadomości stereotypów.
Punktem wyjścia, jaki przyjąłem, podejmując pracę nad tekstem, była potrzeba uzasadnienia spostrzeżenia negującego udział Rosji w pierwszym rozbiorze Polski. Uzasadnienie to jednak doprowadziło do kolejnych wniosków negujących potoczne poglądy o strukturze Rzeczpospolitej. Tak więc publikacja ta jest także wywodem podważającym regułę o jej dualizmie oraz utrwalany przez mapy historyczne stereotyp zasięgu terytorialnego Polski.
Zasadniczymi problemami, jakich opracowanie dotyczy, są: status Księstwa Inflanckiego oraz Księstwa Kurlandzkiego wobec pierwszej Rzeczpospolitej; podmiotowe relacje państw polskiego i litewskiego w jej ramach; wreszcie wynikające z nich dostrzeżenie, co, komu, który zaborca odebrał w kolejnych rozbiorach z lat 1772-1795. Podejmuję te zagadnienia na tle rozróżnienia pojęć unia i Rzeczpospolita, co ma znaczenie dla opisywanych relacji pomiędzy ich podmiotami.
(Ze wstępu)


W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy