2018_0303_05.jpg
Jan Brejski
Wspomnienia [z moich lat w Westfalii i Nadrenii] wraz z wprowadzeniem "Testament człowieka czynu narodowego i współtwórcy KuŸni Bochumsko-Westfalskiej"
opracowanie, redakcja i przygotowanie do druku Jan Papiór

Wydanie I
Poznań 2018

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-59-1
ss. 126


W sprzedaży
Cena:
38,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy