2016_0249_06.jpg
Tomasz Paluszyński,
Mankamenty demokracji

Wydanie II, poprawione i poszerzone
Poznań 2016

Format 19,5x12,5 cm
ISBN 978-83-65483-13-3
ss. 344


Mankamenty towarzyszące demokracji nie są powszechnie uświadamiane oraz nazwane. Tym bardziej głoszone. Owszem, nie brakuje głosów krytycznych pod jej adresem. I tych formułowanych na polu nauki, nawet w zakresie definicyjnym, i tych potocznych. Na tle zmasowanej demokratycznej apologetyki wydają się one jednak rzadkością. 
W książce nie mamy do czynienia po prostu jedynie ze zwyczajnym narzekaniem na demokrację, lecz jej krytyczną analizą z zachowaniem podstawowych dla naukowego charakteru pracy metodologii i aparatu.
Praca nie stawia sobie za cel zdefiniowania, określenia możliwie licznej grupy cech demokracji. Miast tego wskazanie jej – przynajmniej tych najbardziej rzucających się w oczy – mankamentów. Ukazanie jej rzeczywistych cech i przymiotów. Często w powszechnym zachwycie demokracją nie dostrzeganych.
Aczkolwiek niejednokrotnie odnosi  się autor do demokracji przeszłych, zasadniczo rozpatruje i omawia casus współczesnej demokracji masowej. Szczególnie niebezpiecznej ze względu na ową masowość. Rozpatruje demokrację na dwóch płaszczyznach. Krytyce poddaje zarówno demokratyczną teorię, jak i nieprzystającą do niej demokratyczną praktykę.


W sprzedaży
cena:
40,00 zł
 detal,
30,00 zł dystrybutorzy