2015_0242_29.jpg
Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda,
Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyznie z perspektywy skadniowej. Wybrane problemy badawcze

Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-00-3
ss. 184


W sprzedaży
cena:
45,00 zł detal,
30,00 zł dystrybutorzy