2015_0222_09.jpg
Witold Tyborowski,
Złoto Mezopotamii. Najem siły roboczej w Babilonii okresu starobabilonskiego (XIX-XVII w. przed Chrystusem)

Wydanie I
Poznań 2015

Format 24x17 cm
ISBN 978-83-63664-79-4
ss. 636


Monografia  jest efektem wieloletnich badań nad różnorodnymi dokumentami i archiwami pochodzącymi z tego okresu z południowej Mezopotamii. Podejmując analizę istotnych czynników rozwojowych decydujących o sukcesie, jaki odniosła cywilizacja Mezopotamii poczynając od 4. tys. przed Chrystusem za czynnik niezwykle ważny należy uznać umiejętność dobrego wykorzystania ludzkiej i zwierzęcej siły roboczej. Starobabilońskie kontrakty najmu siły roboczej, które były podstawą niniejszej analizy regulują kwestię celu najmu, wyżywienia i ubrania pracownika oraz dni wolnych, co wskazuje na dojrzałą świadomość co do potrzeb oraz możliwości eksploatacyjnych najemników.
Fakt ten ukazuje więc wysoki poziom rozwoju społeczno- prawnego tej cywilizacji w praktyce.


W sprzedaży
cena:
60,00 zł detal
42,00 zł dystrybutorzy
Spis treści