2012_0147_17.jpg
Marzena Guz,
Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej

Praca ma charakter teoretyczny. Być może posłuży ona jako skrypt do lingwistyki kulturowej. Przedstawiono w niej poglądy czołowych przedstawicieli językoznawstwa ściśle związane z koncepcją JOS-u w Niemczech (Johann Gottfried Herder, Wilhelm von Humboldt, Leo Weisgerber), w Ameryce (Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf) i w Polsce (Jerzy Bartmiński). Punktem wyjścia do przeprowadzonych badań było pojęcie języków rzeczywistych, sformułowane przez Franciszka Gruczę. Badacz nie zgadza się z teoriami pojmującymi języki ludzkie jako „abstrakcyjne systemy” i opowiada się za tezami Jana Baudoina de Courtenay, że język istnieje jedynie w mózgach, duszach, psychikach indywidualnych.
Stąd też kluczową część pracy stanowią podrozdziały poświęcone indywiduum. Pytaniem zasadniczym jest, jak wyżej wymienieni badacze postrzegali/postrzegają jednostkę w kontekście języka i językowego obrazu świata. Tę część pracy poprzedza przedstawienie i przybliżenie podstawowych dla każdego z omawianych badaczy pojęć i zagadnień związanych z koncepcją językowego obrazu świata.

Wydanie I
Poznań 2012

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-60517-95-6
ss. 258

W sprzedaży
cena:
50,00 zł detal
40,00 zł dystrybutorzy
Spis treści