2010_0123_14
Wojciech Skóra,
Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930


W książce autor analizuje struktury polskiego wywiadu wojskowego działającegow  Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1930. Przedstawia sylwetki oficerów, zakres zadań i stosowane metody. Ukazuje specyfiki siatek informacyjnych ulokowanych
w Gdńsku i połnocno-zachodnich obszarach Rzeszy Niemieckiej. Wyciąga nowatorskie wnioski na temat mechanizmów działania całego wywiadu polskiego
w omawianym okresie.

Wydanie II, poprawione
Poznań 2011

Format 25,5x18 cm
ISBN 978-83-60517-75-8
ss. 368

W sprzedaży
cena:
60,00 zł
 detal,
46,00 dystrybutorzy

Spis treści