2008_0070_02
Gizela Szwed,
Z dziejów parafii szamocińskiej
Wydanie I, Poznań 2008
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-23-9
Nakład: 400 egz.
ss. 174

Wszechstronna monografia prezentująca dzieje parafii
w Szamocinie.

W sprzedaży
cena:
35,00 zł detal
28,00 zł dystrybutorzy

Spis treści