2003_0026_15
Łotwa wczoraj – dziś jutro,
Tomasz Paluszyński, Tatjana Navickas, Ligia Marcinkowska (red.)


Wydanie I, Poznań 2003
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-40-50
Nakład 200 egz.
ss. 112

Zbiorowe dzieło pracowników naukowych i studentów UAM w Poznaniu będące pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Łotewskiej oraz Instytut Politologii UAM. Nowatorska książka poświęcona zagadnieniom historii i współczesności ziem łotewskich i państwa łotewskiego. Oprócz artykułów dotyczących historii zawiera też teksty omawiające problemy z zakresu gospodarki, stosunków narodowościowych, ustroju i kultury.

W sprzedaży
cena:
25,00 zł detal
15,00 zł dystrybutorzy
Spis treści