2003_0025_14
Szukamy nowych dróg,
Paweł Hostyński (red.)

Wydanie I, Poznań 2003
Format 23.5x16 cm
ISBN 83-88856-85-5
Nakład 250 egz.
ss. 372

Publikacja zbiorowa prezentująca propozycje nowych metod nauczania języka niemieckiego, opracowana jako materiały II meetingu glottodydaktycznego zorganizowanego w ramach Podyplomowego Studium Glottodydaktyki przy UAM w Poznaniu 2000/2001.

Nakład wyczerpany
Spis treści