2003_0024_12
II Konferencja naukowo-metodyczna „Innowacje”

Wydanie I, Poznań 2003
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-90-1
Nakład 120 egz.
ss. 100

Publikacja zbiorowa prezentująca dorobek zorganizowanego przez Studium Podyplomowe Wydziału Biologii UAM w Poznaniu sympozjum, poświęconego metodyce nauczania biologii.

Nakład wyczerpany
Spis treści