2003_0023_11
Acta obligationum, quietationum, comtroversiarum, decretorum et contractuum sub administratione plebanorum Sancti Alberti, ab Anno 1537 ad annum 1591,
czyli
Akta zobowiązań, pokwitowań, sporów, wyroków i umów pod zarządem plebanów [parafii] św. Wojciecha od roku 1537 do roku 1591
opracowanie i redakcja Leszek Wilczyński

Wydanie I, Poznań 2003
Format 20.5x14.5 cm
ISBN 83-88856-95-2
Nakład 140 egz.
ss. 348

Wydanie źródłowe dokumentów staropolskich przechowywanych w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, tzw. "Jurydyki Wojciechowej". Publikacja zawiera zarówno tekst oryginalny (łaciński
i staropolski), jak i współczesne tłumaczenie.

Nakład wyczerpany
Spis treści