2003_0022_10
Maciej Karalus, Jarosław Jerzak,
Pancerna Rezerwa Uderzeniowa. Poznań 1945

Wydanie I, Poznań 2003
Format 20.5x14.5 cm
ISBN 83-916091-7-0
Nakład 750 egz.
ss. 100, 27 str. il.

Publikacja z zakresu batalistyki prezentująca dzieje niemieckiej formacji pancernej uczestniczącej w walkach
o Poznań w styczniu i lutym 1945 r. Autorzy obficie czerpiąc z wspomnień niemieckich uczestników opisywanych działań zbrojnych, przedstawiają boje
o Poznań oczami żołnierzy Wehramachtu. Niezależnie od tego książka jest w pełni obiektywnym obrazem batalii.

Nakład wyczerpany
Spis treści