2003_0021_09
Barbara Rowińska-Januszewska
Helvetische Literaturwelten im 20. Jahrhundert

Wydanie I, Poznań 2003
Format 20x14 cm
ISBN 83-88856-45-6
Nakład 200 egz.
ss. 248

Napisana w języku niemieckim publikacja poświęcona dwudziestowiecznej literaturze szwajcarskiej.

Nakład wyczerpany
Spis treści