2003_0020_08
Ks. Leszek Grzelak,
Sanktuarium Wniebowzięcia N.M.P. w Charbielinie

Wydanie I, Poznań 2003
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-31-6
Nakład 2000 egz.
ss. 76, 8 str. il., kreda

Ilustrowana książka przedstawia historię i współczesność znanego miejsca kultu maryjnego
w wielkopolskim Charbielinie.

Nakład wyczerpany
Spis treści