2003_0018_06
Adam Czabański,
Samobójstwa w Poznaniu podczas wojny 1939-1945.
Socjologiczna analiza zjawiska.

Wydanie I, Poznań 2003
Format 14x20,4 cm
ISBN 83-88856-21-9
Nakład 500 egz.
ss. 124

Publikacja stanowi socjologiczną analizę zjawiska popełninia samobójstw w Poznaniu w okresie międzywojennym.

Nakład wyczerpany
Spis treści