2003_0017_05
Maciej Drynda,
Kritik der Weltbilder im Prosawerk Ilse Aichingers
Ein Versuch über die Poetik der Verweigerung

Wydanie I, Poznań 2003
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-05-7
ss. 224

Publikacja w języku niemieckim omawiające krytykę obrazu świata w prozie Ilsy Aichingers.

Nakład wyczerpany
Spis treści