2003_0016_04

Tomasz Paluszyński,
Wydarzenia rewolucyjne na ziemiach estońskich w pierwszej ćwierci XX wieku

Wydanie I, Poznań 2003
Format 14.5x10.5 cm
ISBN 83-88856-31-7
Nakład 500 egz.
ss. 80

Książka stanowi porównanie rewolucji, jakie dotknęły ziemie estońskie w latach 1905 oraz 1917 (lutowa i październikowa). Autor analizuje ich przyczyny, przebieg i konsekwencje. Rozważa także samą istotę rewolucji oraz wpływ i znaczenie wydarzeń estońskich na bieg spraw ogólnorosyjskich, zwłaszcza zwycięstwo bolszewizmu. Publikacja stanowi pierwsze w historiografii polskiej analityczne ujęcie zagadnienia.

Nakład wyczerpany
Spis treści