2003_0015_03
Kamil Kłysiński, Radosław Witek (red.)
Białoruś. Czas zmian

Wydanie I, Poznań 2003
Format 20.5x14.5 cm
ISBN 83-88856-16-2
Nakład 120 egz.
ss. 128

Zbiorowa publikacja poświęcona wspólczesnej sytuacji politycznej Białorusi w relacjach wewnętrznych
i zegranicznych. Praca powstała na bazie materiałów z konferencji pod tym samym tytułem  przeprowadzonej
w Instytucie Wschodnim UAM


Nakład wyczerpany
Spis treści