2003_0014_02
Joanna Drynda,
Schöner, Schein, unklares Sein. Poetik der Österreichkritik im Werk von Gerhard Roth, Robert Menasse und Josef Haslinger

Wydanie I, Poznań 2003
Format 20.5x14.5 cm
ISBN 83-88856-26-X
Nakład 130 egz.
ss. 332

Napisana po niemiecku publikacja zawierająca analizę poetyki krytyki Austrii w dziełach austriackich autorów Gerharda Rotha, Roberta Menasse i Josefa Haslingera.

Nakład wyczerpany

Spis treści